Advokátska kancelária

JUDr. Zuzana Hancinová

Advokátske služby, právne poradenstvo a služby v oblastiach obchodného, občianskeho, pracovného, rodinného, trestného a správneho práva, na celom území SR.

Advokátska kancelária JUDr. Zuzany Hancinovej so sídlom v Košiciach poskytuje od roku 2009 komplexné právne služby na vysokej úrovni vo všetkých odvetviach práva s primárnou špecializáciou na občianske, obchodné, pracovné a rodinné právo právnickým a fyzickým osobám.

Súčasťou poskytovaných služieb je i procesné zastupovanie pred súdmi, rozhodcovskými súdmi a inými orgánmi verejnej správy.

Pri poskytovaní advokátskych služieb kladieme dôraz na individuálny prístup ku klientovi a jeho potrebám, využívame čo najlepšie naše praktické a teoretické skúsenosti, zachovávame mlčanlivosť a vždy konáme v súlade s princípmi advokátskej etiky.

Našou prioritou je hľadať čo najefektívnejšie, ale zároveň aj najjednoduchšie riešenia, s cieľom predísť zbytočným komplikáciám a nákladom klienta.

V rámci našej právnej praxe spolupracujeme s právnikmi z Talianska a na území Slovenskej republiky s arbitrážnymi súdmi, exekútormi, notármi, súdnymi znalcami, tlmočníkmi, prekladateľmi, realitnými kanceláriami ako aj inými odborníkmi.

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a španielskom jazyku.

Naši spokojní klienti:

zuzana hancinova advokatska kancelaria

JUDr. Zuzana Hancinová

Advokátka

Vzdelanie:

  • Advokátske skúšky, SAK, 2007, číslo 4706
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, JUDr., 2005
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Mgr., 2004

Jazyky:

  • Anglický
  • Španielsky

Email: kontakt@ak-hancinova.sk 

Tel:+ 421 918 816 205

Pevná linka: + 421 55 6809 413

Fax: + 421 55 6232 204

Skype: zuzana.hancinova

Linkedin (Custom) facebook

IČO: 42 099 561
DIČ: 1078788986
Bankové spojenie: 2623166698/1100 (Tatra banka, a.s.)

Spojte sa s nami

KDE NÁS NÁJDETE

Bellova 3

040 01 Košice

Úradné hodiny:

Pondelok – Štvrtok: 09:00 – 16:00

Piatok: 09:00 – 14:00